திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Wednesday, November 3, 2010

வினாயகர் அகவல்

 தீபாவளி நன்நாளில் ஆனைமுகன் வினாயகனை நினைந்து வேண்டிக்கொண்டால் சர்வ மங்களமும் உண்டாகும்

ஔவையார்  இயற்றிய ”வினாயகர் அகவல் http://www.radiuswebhost.com/play/podsating/29973007298530062991296529923021%2029492965299729943021“      

என் குரலில் கேட்டு மகிழ  சொடுக்குங்கள்

அன்புடன்
தமிழ்த்தேனீ
Post a Comment