திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Thursday, February 7, 2008

web magesines article links

http://www.mazhalaigal.com/entertainment/audio/audio-001/mgla008_rkc.php
என்னுடைய தம்பியின் குழந்தை 7 வது படிக்கிறாள்
ஸ்ரீநிதி என்று பெயர் அவள் மிக நன்றாகப் பாடுகிறாள்
அதைக் கேளுங்கள்
அன்புடன்
தமிழ்த்தேனீMin tamil links :
--------------------------------------------------------
http://www.tamilheritage.org/blogcms/voth.php
தமிழ்த்தேனீ
http://www.mazhalaigal.com/entertainment/audio-001/mgla002_thaenii.phpகவிதைகள் + கமலம்மாள் பாடல்கள்
----------------------------------------------------------------------
http://www.tamilheritage.org/blogcms/voth.php?itemid=266
தமிழ்த்தேனீ கவிதைகள்
----------------------------------------------------------------------
http://www.tamilheritage.org/blogcms/voth.php?itemid=250http://tamil.sify.com/fullstory.php?id=14622397
மதில் மேல் பூனை சிறு கதை

http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0801rkc_winner.php

Subject: சாதனை மாலதி

http://www.mazhalaigal.com/entertainment/photo/photo-001/0802rkc_fancy.php

ஹரீஷ், ஹயக்ரீவ் மாறுவேடப் போட்டிtamilheritage.org/blogcms/voth.php?itemid=250

கமலம்மாள் பாடல்கள்
-------------------------------------------------------------

http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/9cad3cf71fc45e88
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/b4c18fe70302e311
(லக்ஷ்மீ கல்யாண வைபோகமே )
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/7867c851fab6f2cd
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/704b218d99f84613
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/9411df48d29a235c
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/915530abfd21aef1
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/ae0cf7614bf8f2b9
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/b7e60c37d9334cdc
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/348fca0db728c75e
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/95e79d78684c332b
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/538c3897a44a3d8b
http://groups.google.com/group/minTamil/browse_thread/thread/908f39f037396459
------------------------------------------------------------
மழலைகள் லின்க் :
(http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0801rkc_republic.php- குடியரசுப்பூக்கள் )
(http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0801rkc_food.php
உணவே மருந்து )
------------------------------------------------------------
( http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0801rkc_pongal.php
பொங்கல் நினைவுகள் )
-------------------------------------------------------------
( http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0716rkc_lessons.php
பாடங்கள்-சிறுவனும் குருவே )
------------------------------------------------------------
( http://www.mazhalaigal.com/tamil/poems/poems-001/0801rkc_auvai.php
பொதுக்கவி-அறிமுகக் கவிதை )
-------------------------------------------------------


( http://www.mazhalaigal.com/team/0716mglt_honeybee.php
என்னைப்பற்றி சுய அறிமுகம் )
-------------------------------------------------------
http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0716rkc_pongal.php
பொங்கல் நினைவுகள்
--------------------------------------------------------

ஆர்.கமலம்மாள் அவர்களின் தெய்வீகப்பாமாலை
-----------------------------------------------------------
annakannan@gmail.com: http://tamil.sify.com/audio/album/index.php
குருவருள் - தமிழ்த்தேனீ
--------------------------------------------------------------
http://www.mazhalaigal.com/religion/pilgrimage/pilgrimage-001/0715rkc_guruvarul.php
செல்லக் குழந்தைகளே - தேனீ மாமா
----------------------------------------------------------
http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0715rkc_uncle.php
அன்புக் குழந்தைகளே-தேனீமாமா
-----------------------------------------------------------------
( http://www.nilacharal.com/ocms/log/12310708.asp
நித்தம் நடையும் நடைப்பழக்கம் நட்பும் தயையும் பிறவிக் குணம்)
--------------------------------------------------------------
(http://www.nilacharal.com/stage/kavithai/kav168.html
அரசுத் தொட்டில்
-ஆர். க்ருஷ்ணமாச்சாரி)
--------------------------------------------------------------
http://www.nilacharal.com/ocms/log/authorlist.asp?authorid=Thamizh%20thenee
வான்வெளித்தேவதை--- கவிதை
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0716rkc_food.php
உணவே மருந்து-கட்டுரை-தமிழ்த்தேனீ
--------------------------------------------------------------
http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0716rkc_lessons.php
பாடங்கள்-கட்டுரை -தமிழ்த்தேனீ
-----------------------------------------------------------
http://www.mazhalaigal.com/tamil/poems/poems-001/0716rkc_auvai.php
பொதுக்கவி- கவிதை-தமிழ்த்தேனீ
------------------------------------------------------------
http://groups.google.com/group/mazalais/browse_thread/thread/47172398f4bfd31d
வேள்வி – கவிதை -தமிழ்த்தேனீ

http://www.mazhalaigal.com/team/0716mglt_honeybee.php
அறிமுகம் தமிழ்த் தேனீ

http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0716rkc_pongal.php
பொங்கல் நினைவுகள் தமிழ்த் தேனீ

http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0716rkc_food.php
உணவே மருந்து தமிழ்த் தேனீ

http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0801rkc_winner.php

சாதனைப் பெண்மணி மாலதி
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://tamil.sify.com/republicday/?rand=329961779
-(குடியரசு தின லின்க்)

http://tamil.sify.com/republicday/
மாம்பழத்து வண்டு


http://tamil.sify.com/art/fullstory.php?id=14595061
செவ்வாய்ப் பெண்
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
http://tamil.sify.com/art/fullstory.php?id=14600268
சுற்றுச் சூழல்

------------------------------------------------------------
http://tamil.sify.com/fullstory.php?id=14573705
2007 ன் சிறந்த ஏமாளிகள்

http://tamil.sify.com/art/fullstory.php?id=14603480-காதல் கவிதைகள் பிப்ரவரி 14 -2008---1.அவளுக்கு பிடிக்குமோ,2. பார்த்த பார்வை-3.பத்தியம்,காதலென்பது காவியமா-4.ஒரு கூறையின் கீழ்
5.காமம் களவியல்.
http://tamil.sify.com/art/fullstory.php?id=14692511&page=2
கடவுள் பக்தியா சுயகட்டுப்பாடா...மனிதனை செம்மைப் படுத்தவல்லது எது....?http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0801rkc_winner.php
Subject: சாதனை மாலதி-தமிழ்த்தேனியின் சகோதரி

http://www.mazhalaigal.com/tamil/articles/articles-001/0803rkc_uncle.php

பருத்தி ஆடையும் மஹாத்மா காந்தியும்

Post a Comment