திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Saturday, April 7, 2012

தமிழில் புகைப்படக் கலை போட்டியில் சிறப்புக்  கவன ஈர்ப்பு பெற்றிருக்கிறது நான் அனுப்பிய  புகைப்படம்
அதைக் காண வேண்டுமா
http://photography-in-tamil.blogspot.in/2012/03/blog-post_22.html
அன்புடன்
தமிழ்த்தேனீ
Post a Comment