திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Monday, January 10, 2011

”சாமி குத்தம் “ சிறு கதை

 " சாமி குத்தம் " சிறுகதை வல்லமை இதழில் படிக்க சொடுக்குங்கள்


கீழுள்ள சுட்டியைhttp://www.vallamai.com/?p=1633அன்புடன்

தமிழ்த்தேனீ

No comments: