குவிகம் இலக்கியவாசல் கவிதை வாசிப்பு தமிழ்த்தேனீ

Sunday, September 12, 2010

ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்

‘ஆபரேஷன் சக்ஸஸ்’ சிறுகதை வல்லமை இதழில் படிக்க சொடுக்குங்கள்


http://www.vallamai.com/?p=836அன்புடன்

தமிழ்த்தேனீPost a Comment