திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Monday, July 19, 2010

”அதிர்ச்சி” சிறுகதை வல்லமை இதழில் படிக்க

 http://www.vallamai.com/?p=272

”அதிர்ச்சி”  சிறுகதை வல்லமை இதழில் படிக்க மேற்கண்ட சுட்டியை சொடுக்கவும்

அன்புடன்’
தமிழ்த்தேனீ
Post a Comment