திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Monday, November 30, 2009

அஸ்தி(ர)வாரக் கதை

அஸ்தி (ர)  வாரம் சிறு கதை  யூத்புல் விகடனில் வெளியாகி இருக்கிறது
படித்து மகிழுங்கள்

அன்புடன்
தமிழ்த்தேனீNo comments: